“Dag van de Industrie 2018” bij Tatasteel, hoe kunnen we de productiviteit verder verhogen?

Op maandag 10 september vond de “Dag van de Industrie 2018” plaats bij Tatasteel. Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank presenteerde hier het gezamenlijk onderzoek van de RUG en de Rabobank naar de kwaliteit van managementpraktijken in de Nederlandse industrie, hierbij de belangrijkste conclusies:
• De kwaliteit van het Nederlandse bedrijfsmanagement staat op de zesde plaats achter de VS, Zweden en Duitsland.
• Operationeel (denk aan lean/six-sigma) doen we het goed.
• Optrekken van de managementkwaliteit naar het niveau in Zweden of Duitsland gaat samen met een vier procent hogere omzet en een zeven procent hogere winst per werknemer.
• De meeste winst is te behalen door verbeteren van Doelenmanagement en Personeelsmanagement, en wat betekent dit concreet?
• Doelenmanagement:
– optimale balans van financiële en niet-financiële doelen
– samenhang tussen korte – en lange termijn waarbij essentieel dat de doelen herkenbaar zijn en gedragen worden door de hele organisatie.
• Personeelsmanagement:
– persoonlijke waardering (niet alleen financieel)
– gestructureerde aandacht voor leven lang leren en ontwikkeling met belangrijkste boodschap: durf mensen een andere kans te geven!

Voor ons als DI-katalysator is dit nogmaals het bewijs dat de implementatie van duurzame inzetbaarheid hand in hand gaat met bedrijfsresultaten. Actief aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer is de oplossing. Ga de dialoog aan met medewerkers, leg uit waar de organisatie naar toe wil en vraag hoe zij kunnen bijdragen, hoe kunnen zij hun talenten inzetten, hoe willen zij zich verder ontwikkelen? Meer weten hoe je dit aanpakt? Neem contact op.

Ons motto ‘resultaat voorop, de mens centraal’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *