ADVIES

Rollen en functies veranderen inhoudelijk als gevolg van veranderende strategie of koers van uw organisatie, nieuwe technologieën, digitalisering en automatisering, u moet uw medewerkers vragen langer door te werken, uw voorziet een reorganisatie of……
Allemaal redenen om eens te kijken hoe het staat met de duurzame inzetbaarheid van uw mensen binnen uw organisatie!

De DI katalysator kunt u hierin adviseren door gezamenlijk een plan van aanpak te maken op organisatieniveau. 

  • Wat is de aanleiding en wat is de ambitie, wat zijn de knelpunten?
  • Wat is er al gedaan, wat werkt wel en wat niet?
  • Inventarisatie bestaande instrumenten, tools en interventies
  • Inzet diverse tools zoals:
  • Campagne voor bewustwording

IMPLEMENTATIE

  • U heeft als HR een beleid ontwikkeld voor duurzame Inzetbaarheid maar het wil niet van de grond komen?
  • Er zijn binnen de cao afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en u weet niet hoe deze op een concrete manier te implementeren?

De Duurzame Inzetbaarheid Katalysator helpt u met een concrete implementatie vanuit uw beleid of cao afspraak, als adviseur, interim manager of projectleider.