ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

ESF subsidie duurzame inzetbaarheid!

Dit jaar kan nog eenmalig de ESF-subsidie worden aangevraagd door werkgevers om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Dit kan in het tijdvak van 12 tot en met 16 november 2018. De ESF-subsidie is bedoeld voor (overheids)instellingen en bedrijven die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid.

Waar is de ESF subsidie voor bedoeld?

De ESF subsidie voor november kan worden aangevraagd voor diverse projecten, die moeten gaan over:

 • Bevorderen van gezond en veilig werken
 • Bevorderen van een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Doel van het project is de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Aan welke concrete projecten kun je dan denken?

 • Het is mogelijk om deze subsidie in te zetten voor een bewustwordingscampagne op het vlak van duurzame inzetbaarheid. Hierbij kun je denken aan draagvlaksessies voor het management of middenmanagement en aan workshops voor medewerkers.
 • Andere optie is om de dialoog tussen leidinggevende en medewerker op gang te brengen. Essentieel hierin is de voorbereiding op dit gesprek.
  • Voor de leidinggevende kun je dan denken aan een workshop over het goede gesprek, een leidinggevende scan over ‘leiding geven aan DI’ of intervisiesessies met collega leidinggevenden.
  • Als voorbereiding voor medewerkers kun je denken aan de Werkenergie analyse. De uitvoering van deze analyse door de gecertificeerde coaches voldoet aan de eisen die het ministerie hier aan stelt. De DI-katalysator kan deze analyse voor u verzorgen.

Maximaal subsidiebedrag per project

Voor het komende tijdvak is een bedrag beschikbaar gesteld van 15 miljoen euro. Per project is de maximale subsidie vastgesteld op 12.500 euro. Je kunt maar in één tijdvak subsidie aanvragen en alleen volledige subsidieaanvragen kunnen in behandeling worden genomen. Het is mogelijk dat er meer aanvragen zijn dan dat er geld beschikbaar is. In dit geval zal er een loting plaatsvinden.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan via de website van Ministerie SZW. Middels het invullen van een PDF kunt je het traject aanvragen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wilt u bespreken wat voor uw bedrijf een juist aanpak is? Bel of mail ons en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!
www.di-katalysator.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *